Krótkopowěsće (14.09.17)

štwórtk, 14. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wjernarjecy před Blunjom

Budyšin. Wjernarjecy (Wehrsdorf) su 10. sakske krajne wubědźowanje „Naša wjes ma přichod“ na wokrjesnej runinje dobyli. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) přepoda wčera dobyćerske wopismo wjesnjanosće Hagenej Israelej. Druhe město wubědźi sej Bluń, kotryž bě juroram wosebje swojeho hladaneho wjesneho wobraza dla napadnył.

Interaktiwne čitanja

Grodk/Baršć. Bibliotece w městomaj Baršću a Grodku poskićatej wotnětka pěstowarskim skupinam a šulskim rjadownjam interaktiwne čitanja. Při tym zaběraja so wone pod hesłom „Ćěło a stro­wota“ ze wšelakimi chorosćemi a jich hojenjom. Narěčane su dźěći z wokrjesa Sprjewja-Nysa, za zarjadowanja so při­zjewić.

Čěskich Romow ličili

Praha. W Čěskej bydli 246 000 Romow, najwjace z nich w regionje Ústí nad Labem, połojca na wuzamknjenych arealach. To je wuslědk ličenja, za kotrež pak knježerstwowy zarjad tež wuraznu kritiku žněje. Njeje dźě přepytował, kelko ludźi so jako Rom wuznawa, ale kelko jich wokolina jako tajkich na zakładźe antropologiskich abo kulturnych přiznamjenjow wobhladuje.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND