Hortowe rumnosće nastanu

póndźela, 23. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dokelž ličba dźěći dźeń a dale přiběra, maja komuny wulke ćeže, dosć hortowych městnow poskićeć. Na to Njebjelčanska gmejna nětko reaguje.

Njebjelčicy (aha/SN). Połtřeća hodźiny trjebachu radźićeljo na swojej njedawnej zhromadźiznje, zo bychu wobšěrny pensum dnjoweho porjada wotdźěłali. Mjez druhim předstaji hospodarski pruwowar Dirk Urban zahajensku bilancu gmejny, radźićeljo schwalichu wustawki „Serbske Pazlicy – Dolina II“ a zaběrachu so z wjacorymi twarskimi naležnosćemi. Najwažniša z nich bě, zo předstaji architekt Thorsten Luka z Lipska, kotryž je tež Njebjelčansku pěstowarnju projektował, planowanje twara hortowych rumnosćow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND