Hortowe rumnosće nastanu

póndźela, 23. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dokelž ličba dźěći dźeń a dale přiběra, maja komuny wulke ćeže, dosć hortowych městnow poskićeć. Na to Njebjelčanska gmejna nětko reaguje.

Njebjelčicy (aha/SN). Połtřeća hodźiny trjebachu radźićeljo na swojej njedawnej zhromadźiznje, zo bychu wobšěrny pensum dnjoweho porjada wotdźěłali. Mjez druhim předstaji hospodarski pruwowar Dirk Urban zahajensku bilancu gmejny, radźićeljo schwalichu wustawki „Serbske Pazlicy – Dolina II“ a zaběrachu so z wjacorymi twarskimi naležnosćemi. Najwažniša z nich bě, zo předstaji architekt Thorsten Luka z Lipska, kotryž je tež Njebjelčansku pěstowarnju projektował, planowanje twara hortowych rumnosćow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND