Chcedźa nowu šulu twarić

srjeda, 25. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W Hodźiju da tamniša gmejna nětko přepytować, hdźe móhli we wsy nowu zakładnu šulu twarić. Jedne z tychle městnow je te, hdźež tuchwilna šula steji.

Hodźij (CK/SN). Na swojim zašłym posedźenju su čłonojo Hodźijskeje gmejnskeje rady wjesnjanosće Geraldej Meyerej (njestronjan) nadawk dali přepytować, kotra ležownosć by so za nowotwar dwučaroweje zakładneje šule z hortom najlěpje hodźała. Spočatnje wobhladachu sej šěsć płoninow, z kotrychž dwě faworizuja, kaž z wobzamknjenja na posedźenju wuchadźa. Wobě stej we wobsydstwje gmejny. Při tym jedna so wo městnosć tuchwilneje šule při Debrikečanskim puću kaž tež wo susodnu ležownosć při kupnicy Diska. Kaž Gerald Meyer rjekny, běchu za wuběr faworitow jeničce prěnju analyzu přewjedli, nic pak hłubše přepytowanje. „Zo bychmy zwěsćili, kelko by přizamknjenje k medijam płaćiło, sej wobě warianće potom cyle dokładnje wobhladamy“, wjesnjanosta rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND