Krótkopowěsće (26.10.17)

štwórtk, 26. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Prezidij sćěhuje poziciju župy

Wojerecy. Z wuslědkom słyšenja k wo­krjesnej reformje w Braniborskej je so prezidij Domowiny na swojim wčera­wšim posedźenju we Wojerecach zaběrał. Při tym sćěhuje prezidij poziciju župy Delnja Łužica, zo maja so w reformowym procesu serbske struktury zachować a europske předpisy mjeńšinoweho škita wobkedźbować.

Wólbnu poražku rozjimali

Drježdźany. Mandatni nošerjo sakskeje CDU su wčera w Drježdźanach swoju poražku při wólbach zwjazkoweho sejma 24. septembra rozjimali, hdźež stachu so křesćanscy demokraća po AfD jeno z druhej najsylnišej stronu. Amtěrowacy ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) apelowaše na stronjanow, po chutnym wólbnym wuslědku nutřkostronske debaty wo směrje CDU wutrać.

Wuspěšna wustajeńca

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND