75 idejow za 750. róčnicu

štwórtk, 26. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Tójšto předewzaćow za klětuši jubilej města nad Čornym Halštrowom

Wojerecy (AK/SN). Pod hesłom „75 zarjadowanjow za 750lětne Wojerecy“ chce město klětu swój wurjadny jubilej swjećić. Tole podšmórny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) na wutornym posedźenju měšćanskeje rady. Za to maja w klětušim hospodarskim planje 60 000 eurow zapisane. „Minjene tydźenje smy so w towarstwach naprašowali a wjace hač 300 idejow za předewzaća zezběrali“, rozłoži Skora­ aktualny staw. Z namjetow wuzwola nětko 75 aktiwitow. Kónc nowembra ma programowy zešiwk předležeć. Tón ma wšitke zarjadowanja wopřijeć a předewšěm na 75 wosebitych terminow skedźbnjeć. Ćežišća jubileja budu meja, junij a september.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND