Ludźi spěšnje informować

pjatk, 27. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Wojerowskeje dispatchernje Stefan Schumann (srjedźa) Markusej Ulbigej (naprawo) a Christophej Ungerej (nalěwo) rozłožuje,  kak tam warnowanja konwencionelnje a nětko tež na moderne wašnje rozšěrjeja.  Foto: Ulrike Herzger Nawoda Wojerowskeje dispatchernje Stefan Schumann (srjedźa) Markusej Ulbigej (naprawo) a Christophej Ungerej (nalěwo) rozłožuje, kak tam warnowanja konwencionelnje a nětko tež na moderne wašnje rozšěrjeja. Foto: Ulrike Herzger

Nowy a načasny warnowanski system za Saksku instalowany

Wojerecy (UH/SN). Na internetnu syć złožowacy so modularny warnowanski system (MoWaS) staj wčera we Wojerowskej integrowanej wuchowanskej centrali sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) a prezident zwjazkoweho zarjada za škit wobydlerjow a katastrofowu pomoc Christoph Unger symbolisce startowałoj. Njepředwidźomne podawki – kaž njewjedra, sylne zliwki abo kaž njedawno zajědojćene žiwidła – wjedu k tomu, zo dyrbja wobydlerjow spěšnje a wobšěrnje informować. Dotal činjachu to přez ra­dijo, telewizu, internet a ze sirenu. Problematiske pak je, hdyž milina wupadnje. Tohodla je zwjazkowy zarjad za škit wobydlerjow a katastrofowu pomoc MoWaS­ wuwił. Z tymle systemom su wšitke regionalne dispatchernje Sakskeje zwjazane a móža warnowanja wusyłać. „Zo móhli po potrjebje prawje wjele ludźi před wjetšej škodu zachować, trjebamy načasnu komunikaciju w ciwilnym a katastrofowym škiće“, Markus Ulbig podšmórny. „Ličba přirodnych katastrofow, ale tež terorowych nadpadow je minjene lěta přiběrała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND