„Gospel dyrbjał w cyrkwi časćišo zaklinčeć“

pjatk, 03. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Friedemann a Carmen Wutzler z Drježdźan (wotlěwa) nawjedowaštaj tydźenja gospelowu  dźěłarničku w Kulowje.  Foto: Andreas Kirschke Friedemann a Carmen Wutzler z Drježdźan (wotlěwa) nawjedowaštaj tydźenja gospelowu dźěłarničku w Kulowje. Foto: Andreas Kirschke

Kulow (AK/SN). Kak zahorjacy a natykliwy móže gospel być, je dźěłarnička ­minjeny kónc tydźenja na Kulowskim Starym dwórnišću pokazała. Cyrkwinskaj hudźbnikaj Carmen a Friedemann Wutzler z Drježdźan staj tam pjatk a ­sobotu dobru naladu šěriłoj. Wjeršk bě zakónčacy koncert w katolskej wosadnej cyrkwi.

„Sym prosće zbožowna. Wonaj staj telko­ energije wuprudźałoj. Kóždy bě hnuty“, měnješe 64lětna wobdźělnica Isolde Kühn z Łaza. Połdra lěta spěwa wona w Rakečanskim gospelowym chórje. Hudźba spožča jej wjele žiwjenskeje radosće. „Gospel budźi nutřkownu móc“, rjekny Łazowčanka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND