Sernjany a Porchow w planje

póndźela, 06. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hospodarski plan zaměroweho zwjazka za wopłóčki při Klóšterskej wodźe bě w druhej połojcy oktobra zjawnje wupołoženy. W nim je tójšto ličbow a faktow, kotrež móhli zajimować.

Wudwor (AK/SN). Zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) ma za hospodarske lěto 2018 dwě ćežišći. „Jónu ma so hladanje wobstejacych připrawow zaručić. Zdruha matej so wjesnej syći w Sernjanach a Porchowje rozšěrić. Tak so runočasnje dołhodobne wućeženje wodočisćernjow w Ralbicach a Porchowje polěpši.“ Takle rěka w hospodarskim planje, kotryž bě wot 16. hač do 24. oktobra zjawnje wupołoženy. Po wšěm zdaću 14. nowembra chcedźa jón zastupjerjo AZV přisłušacych gmejnow wobzamknyć.

Zaměrowy zwjazk liči klětu z minimalnym dobytkom 2 350 eurow. Riziko při planowanju su wotwožowanje wopłóčkoweho błóta, staroba techniskich připrawow a stupace energijowe kóšty. „Tele rizika dyrbimy pomjenować. Zdobom pak smy winowaći ze srědkami zlutniwje wobchadźeć“, praji sobudźěłaćer AZV Jan Mikel. Wot wobstejacych kreditow chcedźa klětu 214 000 eurow wotpłaćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND