Porokuja pobrachowacu čakarnju

póndźela, 06. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Tři nowe čakanske budki za busowe zastanišća­ Hodźijska gmejna za klětu planuje. Za Nowe Błohašecy tajka předwidźana njeje. Runje tam pak by wona nuznje trěbna była.

Hodźij (CK/SN). W Čornecach a Čěškecach chce Hodźijska gmejna klětu nowu busowu čakarnju natwarić a tu w Spytecach ponowić. Tole předwidźi naćisk hospodarskeho plana, z kotrymž so gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju zaběrachu. Gmejna tak swój zaměr dale wjedźe, po móžnosći w kóždej ze swojich 32 wsow čakansku budku stajić­. „To pak njewoznamjenja, zo kóžde zastanišćo tež třěchu dóstanje“, rozłoži André Laue z techniskeho zarjada gmejny na naprašowanje SN. Dotal maja 31 čakarnjow w 26 wjeskach. „Je twarić a hladać je naš stajny nadawk“, praji sobudźěłaćer zarjadnistwa. Nowe budki płaća zwjetša z gmejnskeje kasy. Za tu w Spytecach dóstanu w zwisku z nowej kolesowanskej šćežku podłu statneje dróhi S 111 přiražku Sakskeje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND