Wšitke dźěći we wsy wostali

pjatk, 10. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Šołćic mandźelskaj Lejna a Jakub staj so před 50 lětami zmandźeliłoj.  Foto: Alfons Handrik Šołćic mandźelskaj Lejna a Jakub staj so před 50 lětami zmandźeliłoj. Foto: Alfons Handrik

7. nowembra 1967 spominachu w tehdyšej NDR na 50. róčnicu Oktoberskeje rewolucije.­ Mjeztym je poł lětstotka zašło a lědma štó je minjenu wutoru na stotu róčnicu tohole historiskeho po­dawka zhladował. Ćim bóle so Jakub Šołta­ a mandźelska Lejna w Konjecach derje na dźeń před 50 lětami dopomi­nataj. Tehdy bě jeju w Ralbičanskej wosadnej cyrkwi farar Jurij Šołta zwěrował.

Ze złotym wěnčkom pyšena mandźelska Lejna je so 12. oktobra 1946 do Šewcec swójby we Łazku narodźiła. Wuchodźiwši šulu w Ralbicach złoži po 10. lětniku pruwowanje srjedźneje zrałosće w Budyšinje. Na to dźěłaše 16 lět w Kamjen- skim tekstilnym zawodźe Stange, po tym wjacore lěta w Bóščanskej firmje za plastowe wudźěłki Zeibina a hač do rentnarskeje staroby na polach a w prodrustwowej hródźi w Hrańcy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND