Zawrjenje bjezalternatiwne?

póndźela, 13. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W Biskopicach wojuja wehementnje wo zachowanje porodneje kliniki

Biskopicy (UM/SN). „Narodźeny w Biskopicach“ steji w personalnym wupokazu něhdźe 7 500 wot lěta 1998 narodźenych Hornjołužičanow. Telko porodow mějachu po wotewrjenju kliniki za hojenje žonow a porodnu pomoc w Biskopičanskej chorowni 1998. Dźe-li po dotal wuprajenej woli jednaćelstwa Hornjołužiskich klinikow tzwr (OLK), njeměło so tym wjele přidružić, dokelž chce wone kliniku spočatk 2018 zawrěć. Wudyrjene spřećiwjenje pak je po wšěm zdaću wjetše, hač je to jednaćel OLK Reiner E. Rogowski za móžne­ měł. Nimale 4 000 podpismow je Biskopičanske­ hospodarske towarstwo w běhu něšto dnjow za za­chowanje wohroženeje­ kliniki nazběrało. A wot wyšeho měšćanosty Holma Großy (njestronjan) njedawno zwołana wobydlerska zhromadźizna wujewi, zo ani Biskopičenjo ani politika zawrjenske plany njepodpěruja. Tak šef kliniki na kóncu zarjadowanja rjekny, zo „chce hišće raz z přisłušnymi gremijemi wuradźować, hač je přechodne rozrisanje móžne“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND