Žiwu pocpulu jako myto dobył

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Felix Bauch z Boranec (nalěwo) a Ali Nebo ze Syriskeje (naprawo) tule šach hrajetaj. Křesćan Sćapan to wobkedźbuje a dawa pokiwy.  Foto: Bosćij Handrik Felix Bauch z Boranec (nalěwo) a Ali Nebo ze Syriskeje (naprawo) tule šach hrajetaj. Křesćan Sćapan to wobkedźbuje a dawa pokiwy. Foto: Bosćij Handrik

Dźěći a młodźinu za něšto zahorić, štož njeje z internetom, telewizorom abo z hudźbu zwjazane, njeje dźensniši dźeń docyła tak lochko. To nazhonjeja starši runje tak kaž kubłarki a kubłarjo.

Radwor (BHR/SN). Wot spočatka šulskeho lěta poskića Kamjenjan Křesćan Sćapan na Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ we wobłuku cyłodnjowskich poskitkow kurs za nawuknjenje šacha. Dwójce wob tydźeń zetkawa so wón z wjacorymi zajimcami, zo by jim pomhał sej potajnstwo tejele hry wotkryć. Nimo sposrědkowanja teorije a taktiki pak je jemu tež porjadne nałožowanje serbšćiny w njewšědnym wobłuku wažne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND