Krótkopowěsće (16.11.17)

štwórtk, 16. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pomnik za pólske wopory NS

Berlin. Iniciatiwa wokoło bywšeju prezidentow zwjazkoweho sejma Rity Süssmuth (CDU) a Wolfganga Thiersy (SPD) žada sej pomnik za pólske wopory namócneho knjejstwa nacionalsocializma (NS). Pomnik měł wosrjedź Berlina nastać a na dohromady šěsć milionow Polakow dopominać, kotřiž stachu z woporom němskeho wobsadnistwa w lětach 1939 do 1945.

Rumunska na knižnych wikach

Lipsk. W srjedźišću Lipšćanskich knižnych wikow 2018 steji Rumunska. Wuchodoeuropski kraj chce tam wjace hač třiceći nowych přełožkow do němčiny a kulturny program předstajić. Za Myto Lipšćanskich knižnych wikow je 132 nakładnistwow dohromady 403 twórby zapodało­. Literarne wuznamjenjenja w hódnoće dohromady 60 000 eurow spožča klětu w kategorijach beletristika, wěcowna literatura a přełožki.

Kwasnu kuču pokradnyli

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND