Pišćele chcedźa restawrować

štwórtk, 16. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Günter Wjenk z Łazowskeje wosadneje rady swěći z kapsnej lampu do nutřkowneho pišćelow w tamnišej cyrkwi. Hač do lěta 2019 chce wosada wulki instrument originalnje  saněrować dać.  Foto: Andreas Kirschke Günter Wjenk z Łazowskeje wosadneje rady swěći z kapsnej lampu do nutřkowneho pišćelow w tamnišej cyrkwi. Hač do lěta 2019 chce wosada wulki instrument originalnje saněrować dać. Foto: Andreas Kirschke

Jako poslednju etapu cyłkowneho ponowjenja Łazowskeje cyrkwje chcedźa nětko tamniše pišćele restawrować. Za to­ su beneficne koncerty a dalše iniciatiwy­ planowane.

Łaz (AK/SN). 18 registrow, 1 242 pišćałkow, dwaj manualej a pedal maja pišćele Łazowskeje cyrkwje. „Su to romantiske pišćele, wupołožene na mjechke zwuki, kotrež so za bohosłužby runje tak kaž za koncerty­ derje hodźa. Pišćele steja pod pomnikoškitom.“ Takle wopisuje Günter Wjenk z Łazowskeje wosadneje rady instrument z lěta 1872. Natwariła bě jón firma Friedricha Ladegasta z Weißenfelsa hromadźe z firmu Wilhelma Rühlmanna z Zörbiga. „We wobłuku saně­rowanja Łazowskeje cyrkwje su pišćele nětko­ naše poslednje wulke twarnišćo“, Wjenk podšmórnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND