Přemało městna w pěstowarni

štwórtk, 23. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Čornochołmčanska pěstowarnja „Krabat“ ma chětro małe rumnosće. Na wopyće Wojerowskeho wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU) su to jemu starši a woby dlerjo kaž tež kubłarki rjekli. W skupinje Witaj-dźěći z pěstowarku Silwiju Stepha nowej wobhoni so Skora wo serbskorěčnym kubłanju.  Foto: Andreas Kirschke Čornochołmčanska pěstowarnja „Krabat“ ma chětro małe rumnosće. Na wopyće Wojerowskeho wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU) su to jemu starši a woby dlerjo kaž tež kubłarki rjekli. W skupinje Witaj-dźěći z pěstowarku Silwiju Stepha nowej wobhoni so Skora wo serbskorěčnym kubłanju. Foto: Andreas Kirschke

Starši a kubłarki Čornochołmčanskeje pěstowarnje „Krabat“ žadaja sej za dźěći lěpše rumnostne wuměnjenja. To je Wojerowskeho wyšeho měšćanostu Stefana Skoru (CDU) a wjacorych měšćanskich radźićelow pohnuło, dźěćace zarjadnišćo wopytać.

Čorny Chołmc (AK/SN/MiR). Z wida dźědow a wowkow rysowaše Frank Galle situaciju wobmjezowaneho městna w Čornochołmčanskej pěstowarni „Krabat“, kotraž je w nošerstwje Dobroćelskeho dźěłaćerskeho skutka (AWO) Łužica. „Tu ma so nuznje něšto změnić. Prošu při tym stronske hranicy přewinyć. Financy za to maja być“, rjekny Čornochołmčan. Tuchwilu staraja so w zarjadnišću z 43 městnami wo 37 dźěći w žłobikowej a pěstowarskej starobje. 13 z nich chodźi do žłobika, 24 do pěstowarnje. Jeničce za dobu wot januara do decembra 2018 maja­ hižo jědnaće přizjewjenjow. Maja tam tež Witaj-skupinu, wo kotruž stara so Silwija­ Stephanowa, a serbskorěčnu kubłarku Georgiju Kubašowu za cho­wancow žłobika.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND