Krótkopowěsće (24.11.17)

pjatk, 24. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Muzej nimale hotowy

Choćebuz. Saněrowanje Choćebuskeho Serbskeho muzeja je nimale dokónčene. Nawoda měšćanskeho kulturneho zarjada Bernd Warchold je Choćebuskich radźićelow informował, poslednje dźěła hišće do hód zakónča. Tak móža klětu planowane nowe wustajenišćo zarjadować. Kaž z měšćanskeho zarjadnistwa dale rěkaše, liča z nowowotewrjenjom muzeja spočatk lěta 2019.

Trawna žaba dwojožiwc lěta

Mannheim. Eksperća pomjenowachu trawnu žabu za „dwojožiwca lěta 2018“. Zwěrjatko z brunej do žołtej kožu je w Němskej hišće daloko rozšěrjene, z městnami samo jara, zdźěli Němska towaršnosć za herpetologiju a terarijowědu w Mannheimje. Runje pola tejele družiny pak su fachowcy wulki spad wobstatka zwěsćili. Intensiwne ratarstwo kaž tež twar sydlišćow a dróhow žiwjenske rumy trawneje žaby jara wohrožatej.

Wapnowcowa łódź ma přestawku

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND