Wšitko trjeba swój porjad

štwórtk, 30. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Domowe čisła a wohnjowa wobora gmejnskich radźićelow zaběrali

Njebjelčicy (JK/SN). Hačrunjež maja w Nje­bjelčanskej gmejnje wustawki, w kotrychž je zapisane, kak maja so přirjadować a rozdźělić domowe čisła, dyrbjachu so tamniši gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju hišće raz z nowymi wustawkami zaběrać. Pozadki nowych, za wšitke gmejny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe płaćiwych wustawkow rozjasni předsyda zwjazka Měrko Domaška. Jasne přirjadowanje domowych­ čisłow k separatnym bydlenjam a domam na ležownosćach pomha zaručić spěšnu orientaciju za pomocne institucije kaž lěkarjow, policiju a wo­hnjowu woboru. Nimo toho wolóži wone dźěło twarskeho a wobydlerskeho zarjada zwjazka. Na mnohich městnach praktikowane hospodarjenje wjacorych domjacnosćow pod jednym čisłom z wotpohladom, lutować wudawki za wotpadki abo wopłóčki, njejsu legalne. W někotrych tajkich padach wjedźechu po sło­- wach Domaški rozestajenja mjez zwjazkom a wobydlerjemi samo hač na sudnistwo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND