Bariki w hodownej wustajeńcy

štwórtk, 30. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Helga Janke a Edith Kraus (wotlěwa) stej we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja hodownu wustajeńcu wo barikach sobu natwariłoj.  Foto: Andreas Kirschke Helga Janke a Edith Kraus (wotlěwa) stej we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja hodownu wustajeńcu wo barikach sobu natwariłoj. Foto: Andreas Kirschke

Łaz (AK/SN). Ćmowy barik ze swětłymaj wušomaj dobroćiwje hlada. Na klinje ma darik. „Wón ma hišće prawu drjewjanu wołmu w brjuše. Mi je so wón wot prěnjeho wokomika lubił“, praji Helga Janke z Běłeho Chołmca wo teddyju we witrinje. Bywša wučerka na zakładnej šuli hižo wjele lět teddyje zběra. K hodownej wustajeńcy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja, kotruž njedźelu, 3. decembra, w 14.30 hodź. wotewru, Helga Janke z 80 (!) požčonkami přinošuje. Tež Anke Sonntag z Wojerec přehladku z dźělom swojeje zběrki podpěruje. Dohromady 300 plyšowych teddyjow, nimale 40 pohladnicow a něhdźe sto dalšich eksponatow budźe w Domje Zejlerja a Smolerja widźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND