Na dźěłowych wikach dale nowych ludźi pytaja

póndźela, 04. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Před lětami je ličba bjezdźěłnych w zymskich měsacach stajnje sezonalnje přiběrała. Tónle zjaw so dźensa lědma­ hišće jewi, kaž najnowše ličby z agentury za dźěło pokazuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND