Mysla na nowu pěstowarnju

wutora, 05. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Při wjesnym wuwiću chcedźa serbsku rěč a kulturu spěchować

Rowno (AK/SN). Strukturnu změnu w srjedźnej Łužicy chcedźa w Rownom aktiwnje a kreatiwnje přewodźeć. Tomu móže kóždy wobydler přinošować. „Chcemy, zo móžemy we wsy dale derje žiwi być a zo so wjes wuwiła“, rjekny wjesny předstejićer Matthias Jainsch minjeny­ pjatk na informaciskim zarjadowanju před 60 wobydlerjemi.

Tuchwilu zdźěła dźěłowa skupina wuwićowy koncept. „Ćežišćo wuwića je trojozynk mjez Njepilic statokom, Witaj-pěstowarnju „Milenka“ a łužiskim centrumom za europske narodne mjeńšiny“, rozłoži Jainsch. W pěstowarni maja 45 městnow. Dokelž pak su wone na tři poschody rozdźělene, faworizuja nowotwar ze 60 městnami. Dotalnu pěstowarnju móhli potom jako wjesny towarstwowy dom wužiwać. Dale zachować ma so Njepilic statok, hdźež pěstuja serbske tradicije a nałožki w běhu lěta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND