Krótkopowěsće (08.12.17)

pjatk, 08. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dyrlich čestny čłon

Běłohród. Serbiski zwjazk spisowaćelow je serbskemu basnikej Benediktej Dyrlichej čestne čłonstwo w swojim zwjazku spožčił. Dyrlich wudźeržuje hižo mnohe lěta wuměłstwowe styki ze serbiskimi spisowaćelemi. Prawidłownje zetkawachu so serbiscy a łužiscy basnicy mjez druhim na Swjedźenju serbskeje poezije we Łužicy. Loni bě w Běłohrodźe dwurěčna zběrka Dyrlicha wušła.

Planuja ćichi protest

Zhorjelc. Dźěłarnistwo IG metal wuchodneje Sakskeje a zawodna rada Zhorjelskeje turbinoweje twornje chcetej 13. decembra ze swěčkowym rjećazom wokoło zawoda kaž tež z dohodownym spěwanjom 19. decembra před centralu Siemensa w Mnichowje a 21. decembra před zawodnymi wrotami w Zhorjelcu na ćiche wašnje za zachowanje wotnožki Siemensa nad Nysu protestować.

Třeći króć za sobu

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND