Trjebaja wjace wobornikow

póndźela, 11. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyska měšćanska rada je nětko rozsudźiła, w přichodnych lětach 13 přidatnych wohnjowych wobornikow přistajić. Hewak wěstota wobydlerjow zaručena njeje.

Budyšin (CK/SN). Z jednohłósnje wobzamknjenym wohnjowobornym planom je Budyska měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju tomu přihłosowała, wjace personala za powołansku wohnjowu woboru města přistajić. W 20 procentach wšitkich zasadźenjow njeje zaručene, zo su wobornicy w běhu wosom mjeńšin po alarmje na městnje wohenja abo njezboža, rozłoži měšćanski wohnjowy mišter Markus Bergander. Budyskich wobornikow wołaja w běhu lěta k 550 zasadźenjam. Při tym jedna so zwjetša wo technisku pomoc, na přikład po wobchadnym njezbožu, abo hdyž maja so něhdźe w nuzowym padźe durje wočinić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND