Zatykane roły dyrbja wurjedźić

póndźela, 11. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Bosćij Čóška pokazuje tule dospołnje zatykane roły, kotrež dyrbja na polu pola Łazka wurjedźić abo wuměnić, zo móhli rolu za wusyw přihotować.  Foto: Alfons Handrik Bosćij Čóška pokazuje tule dospołnje zatykane roły, kotrež dyrbja na polu pola Łazka wurjedźić abo wuměnić, zo móhli rolu za wusyw přihotować. Foto: Alfons Handrik

Róžant (aha/SN). Mjeztym hižo dlěje hač měsac na lěwej stronje mjez Smjerdźacej a Łazkom z minibagrom hłuboke hrjebje ryja. Tež wjacore traktory ze wšelakorej techniku su tam zasadźene. Přičina je, zo njeměješe agrarne towarstwo SORABIA na płoninje něhdźe pjeć hektarow w minjenych lětach žadyn abo lědma wunošk, dokelž tam stajnje dlěši čas woda steješe. Potrjechene polo běchu 1973 meliorěrowali. Drenažowe roły dyrbjachu běžnje hladać a po potrjebje rjedźić. Za to mějachu brigadu, kotraž so na prodrustwowych honach wot Nuknicy hač do Delan wo to staraše. Po přewróće so wo roły w zemi lědma hišće starachu, a tak je po lětdźesatkach zdźěla korjenje bliskich štomow a wosebje tež tam bywaca že­lezna ruda zatykachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND