Planowanja za dwórnišćo postupuja

wutora, 12. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Planowanja wokrjesneho zarjadnistwa za wužiwanje dwórnišćoweho twarjenja w Budyšinje postupuja. 1. přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz (CDU) je radźićelow wčera na posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika wo tym informował, zo trjebaja za zaměstnjenje zarjadow z najwjace klientami wjetšu přestrjeń, hač je dotal wobličene. We wobzamknjenju wokrjesneho sejmika z 13. junija 2016 bě rěč wo 4 000 kwadratnych metrach. „Do dwórnišća matej socialny a młodźinski zarjad zaćahnyć. Smy pře­strjeń po ličbje 235 sobudźěłaćerjow a jich specifiskeho nadawka znowa wobličili; a trjebamy nětko 4 650 kwadratnych metrow“, Udo Wićaz rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND