Rozrisanje so připowědźa

pjatk, 15. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Ralbicy. (SN/JaW). „Ralbičansku kormjernju swini na kóždy pad rozšěrja. Tuž měli nětko wšitcy – gmejna Ralbicy-Róžant, zawod kaž tež wobydlerjo – najlěpše za wšitkich wujednać“. Takle zjima zastupjer Budyskeho krajnoradneho zarjada Torsten Seidel wčera wječor aktualnu situaciju nastupajo planowane rozšěrjenje kormjernje. Rozrisanje w naležnosći so potajkim připowědźa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND