Komuna spěchuje Krabatowy młyn

srjeda, 20. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy so zawjazuje, hač do 2021 kóžde lěto personalne kóšty k wudźeržowanju Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna přewzać. K tomu je so měšćanska rada wčera wuznała. Radźićeljo z wobzamknjenjom jednohłósnje wobkrućichu, zo so po dojednanju změja a město zahajenske financowanje zaruči. Přiražka ma so přeco po wotpowědnej situaciji hospodarskeho plana přizwolić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND