Liča z wjetšimi wudawkami

štwórtk, 21. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Rakečanska gmejna chce klětu rozumnje hospodarić

Rakecy (JK/SN). Po lětomaj konsolidacije financow chce Rakečanska gmejna klětu zaso normalny staw docpěć a rozumnje dale hospodarić. Tónle naročny nadawk wupraji wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) na njedawnym posedźenju radźićelow. Tohodla nochcedźa hižo kasowy kredit za gmejnske nadawki wobćežować. Nastork k tajkemu nic runje lochkemu předewzaću bě mjez druhim wuslědk pruwowanja zahajenskeje bilancy k 1. januarej 2013. Bilanca bě trěbna, zo móhła gmejna kaž wšitke druhe w Sakskej po systemje dwójneho knihowanja (doppik) swoje hospodarske nadawki planować a wotličić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND