Liča z wjetšimi wudawkami

štwórtk, 21. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Rakečanska gmejna chce klětu rozumnje hospodarić

Rakecy (JK/SN). Po lětomaj konsolidacije financow chce Rakečanska gmejna klětu zaso normalny staw docpěć a rozumnje dale hospodarić. Tónle naročny nadawk wupraji wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) na njedawnym posedźenju radźićelow. Tohodla nochcedźa hižo kasowy kredit za gmejnske nadawki wobćežować. Nastork k tajkemu nic runje lochkemu předewzaću bě mjez druhim wuslědk pruwowanja zahajenskeje bilancy k 1. januarej 2013. Bilanca bě trěbna, zo móhła gmejna kaž wšitke druhe w Sakskej po systemje dwójneho knihowanja (doppik) swoje hospodarske nadawki planować a wotličić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND