Krótkopowěsće (22.12.17)

pjatk, 22. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Najrjeńša wjes wokrjesa

Dešno. Wubědźowanje „Naša wjes ma přichod“ we wokrjesu Sprjewja-Nysa je Dešno dobyło. Kaž delnjoserbski tydźenik Nowy Casnik zdźěla je krajny rada Harald Altekrüger (CDU) na wuradźowanju wokrjesneho sejmika minjeny tydźeń myto 10 000 eurow přepodał. Dešno je tuž za krajne wurisanje kwalifikowane. Přeswědčiło bě ze swojim čiłym a aktiwnym wjesnym žiwjenjom.

Přehladku 2022 njewuhotuja

Podstupim. 7. braniborsku krajnu zahrodnu wustajeńcu w lěće 2022 njebudźe Grodk wuhotować. Kaž wobswětowe ministerstwo zdźěli, je kabinet Braniborskeje tele dny rozsudźił, přehladku w Beelitzu wotměć. Grodk bě so z hesłom „Zelena parla Grodk – Přirodu a ener­giju w změnje časow dožiwić“ požadał. Přichodna, šesta zahrodna přehladka budźe za dwě lěće we Wittstocku.

Rekordna ličba pasažěrow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND