Krótkopowěsće (28.12.17)

štwórtk, 28. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Na diskusiju z FUEN

Berlin. Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) přewjedźe klětu spočatk februara wosebity medijowy forum. 1. a 2. małeho róžka zaběraja so zajimcy z temu „Politika a medije za mjeńšiny: informacija, syć, komunikacija“. Forum je wusměrjeny na aktualne temy w mjeńšinowej politice. Diskutować budu zastupjerjo politiki kaž tež němskich a mjezynarodnych medijow.

Liča z wjetšim wunoškom

Picnjo. Delnjołužiscy rybarjo a hatarjo su z lětušim rybjacym lětom spokojom a liča samo z wjetšim wunoškom hač loni. Kaž Braniborski krajny rybarski zwjazk informuje, móhli rybarjo lońši wunošk 609 tonow na 650 tonow stopnjować. Pozitiwnje běchu so lětnje dešće wuskutkowali. Naprašowanje za rybu je runje nětko do silwestra wulke. Płaćizna na kilo wosta na lońšim niwowje.

Wjace žiwidłow za Caritu

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND