Kapałka duchowne srjedźišćo wsy

štwórtk, 28. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Hižo 25 lět je Pěskečanska kapałka duchowne srjedźišćo wsy. Wot prěnjeho dnja tam Jan Matka, pomocnik zwóńka, štwórć hodźiny do štwórtkowneje wječorneje Božeje mšě zwoni. Foto:  Alfons Handrik Hižo 25 lět je Pěskečanska kapałka duchowne srjedźišćo wsy. Wot prěnjeho dnja tam Jan Matka, pomocnik zwóńka, štwórć hodźiny do štwórtkowneje wječorneje Božeje mšě zwoni. Foto: Alfons Handrik

Kónc lěta wróćo zhladuješ a dopominaš so rady na wulkotne dožiwjenja. Wosebite wjerški, skedźbnjace na wjelelětne stawizny, su jubilejne zarjadowanja a swjedźenje.­ Na wosebitu róčnicu móžachu­ Pěskečenjo lětsa zhladować.

Pěskecy (aha/SN). Druhi swjaty dźeń hód po nyšporje so Pěskečenjo dopominachu, zo maja swoju kapałku mjeztym 25 lět. Wot 1992 je tele městno duchowne srjedźišćo wsy.

Hižo w NDRskim času zrodźichu někotři wjesnjenjo ideju, sej kapałku natwarić. Jich předstawy pak tehdy wězo wotpokazachu, a hakle po přewróće po jutrach 1991, dóstachu twarsku dowolnosć. Agilny kwartet– Jan Smoła, Beno Pólk, mjeztym njeboh Beno Lipič a Jan Matka – přewza nawod twarskich dźěłow, organizatoriski wotběh kaž tež za­sadźenje ćěslow a mulerjow. Wšědnje dźěłajo a kóždu sobotu wužiwajo na­twarichu nahladny Boži dom. Cyła wjes je při twarje po swojich mocach pomhała. Mějićeljo lěsow běchu darmotnje trěbne drjewo přewostajili, a w NDRskim času za twar konsuma přihotowany material bu sobu wužiwany.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND