Prěni raz zhromadnje do noweho lěta pućowali

srjeda, 03. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tež z Jaseńcy su so tamniši wobydlerjo na puć podali a so zawčerawšim na hwězdnym pućowanju wobdźělili.  Foto: Gerd Graumüller Tež z Jaseńcy su so tamniši wobydlerjo na puć podali a so zawčerawšim na hwězdnym pućowanju wobdźělili. Foto: Gerd Graumüller

Na najwšelakoriše wašnje su zawčerawšim w dwurěčnej Łužicy nowe lěto witali. Nowosć dožiwichu w Bóščanskej gmejnje. Tam zetkachu so wobydlerjo prěni raz k hwězdnemu pućowanju.

Bóšicy (SN/MWj). Na wšěch 180 woby­dlerjow Bóščanskeje gmejny je so prěni dźeń noweho lěta na hwězdnym pućowanju wobdźěliło. Ideju za prěnje zarjadowanje tajkeho razu měješe wjesnjanosta Stanij Ryćer (Rjemjesło Bóšicy). „Mys­ličku za to sym raz w někajkej bjezsparnej nocy zrodźił“, wón Serbskim Nowinam přeradźi. Doniž pak tak daloko njebě, měješe wón tójšto přihotow na starosći. Tak wumysli sej štyri čary, kotrež wjedźechu z Bóšic, Wětrowa, Jaseńcy a Hory do Bóšic. Nimo toho bě za kóždeho wobdźělnika wosebitu značku zhotowić dał. „Myslach sej, zo by rjenje było, by-li znajmjeńša 50 ludźi přišło. Hač do sto wšak móhło jich tež być. Zo je na kóncu 180 wobydlerjow přišło, je mje wězo zwjeseliło, ličił pak z telko zajimcami njejsym“, hłowny organizator powěda.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND