Nowe lěto z nowymi nadawkami

štwórtk, 04. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Róžant (JK/SN). Po tym zo je gmejna Ralbicy­-Róžant lěto 2017 z poměrnje dobrej bilancu zakónčiła, čaka w nowym lěće­ na čłonow tamnišeje gmejnskeje rady­ zaso tójšto wužadanjow a nadawkow. To su sej na swojim zašłym posedźenju tak prawje wuwědomili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND