Dialog dale wjesć a podłožki iniciatiwje spřistupnić

wutora, 16. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Předsydka wobydlerskeje iniciatiwy Luiza Dučmanowa (naprawo) je čłonam peticiskeho wuběrka połoženje při Plusnikečanskej skale rozłožiła.  Foto: Steffen Unger Předsydka wobydlerskeje iniciatiwy Luiza Dučmanowa (naprawo) je čłonam peticiskeho wuběrka połoženje při Plusnikečanskej skale rozłožiła. Foto: Steffen Unger

Malešecy (SK/SN). „Lědma hdy je so tajki kruh zešoł kaž na dźensnišim wuradźowanju peticiskeho wuběrka krajneho sejma­ w Malešecach“, praji moderator, zapósłanc sejma Jörg Vieweg (SPD) wčera na městnje w naležnosći Plusnikečanskeje skały. We „Wódnym mužu“ wu­radźowachu čłonojo Sakskeho krajneho sejma Marion Junge (Lěwica), Patricia Wissel (CDU), Hajko Kozel (Lěwica), Marko Šiman (CDU) a Jörg Vieweg (SPD) hromadźe ze zastupjerjemi krajnych a wo­krjesnych zarjadow a čłonami wobydlerskeje iniciatiwy wo peticiji, kotruž bě wjace hač 600 wobydlerjow Malešansko-Plusnikečanskich kónčin poćeženjow hary a procha ze skały dla krajnemu sejmej zapodało. „Problemy so po lěće 1998, jako­ bu płaćiwa zawodna dowolnosć za Plusnikečansku skału data, lěto wob lěto přiwótřachu“, wu­zběhny rěčnica woby­dlerskeje iniciatiwy Luiza Dučmanowa, potwjerdźejo tak přičinu zapodaća.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND