Zachowuja nabožne žiwjenje we wsy

srjeda, 17. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na kromje wčerawšeho zetkanja Towarstwa kapałki Marije maćerje Božeje Worklecy w tamnišim hrodźe rozmołwjachu so předsydka Rejzka Krügerowa, Marko Njek a Andreas Ošika (wotlěwa).  Foto: Alfons Handrik Na kromje wčerawšeho zetkanja Towarstwa kapałki Marije maćerje Božeje Worklecy w tamnišim hrodźe rozmołwjachu so předsydka Rejzka Krügerowa, Marko Njek a Andreas Ošika (wotlěwa). Foto: Alfons Handrik

Towarstwa najwšelakorišeho razu prěnje tydźenje lěta wužiwaja, zo bychu swoje dotalne dźěło bilancowali a so čłonam za skutkowanje dźakowali. Wčera bě tomu we Worklecach tak.

Worklecy (aha/SN). W juniju 2016 wopušćichu sotry rjadu Božeje předwidźiwosće – sydom jich tehdy hišće bě – Worklecy a podachu so do maćerneho domu w Münsteru. Tak njeje so jenož wobraz wsy změnił, ale tež jich ­zamołwite hladanje wjesneje kapałki so zakónči. Mnozy wěriwi Worklečenjo sej wuwědomichu, zo je zwučeny wopyt Božeje mšě njedźelu we wsy wohroženy. Zo pak njeby k tomu dóšło, běchu njeposrědnje do wopušćenja rjadniskich sotrow załožili Towarstwo kapałki Marije maćerje Božeje Worklecy, kotremuž dźensa 53 čłonow přisłuša.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND