Za objektiwny wid wabiła

srjeda, 17. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo Łaza so z wjelkami Minakałskeje črjódy zaběrali

Łaz (AK/SN). W normalnym padźe so wjelki w přirodźe čłowjeka zdaluja. „W Sakskej wjelk hišće ženje čłowjeka nadpadnył njeje. Přiwšěm njesměmy jeho podhódnoćić. Wjelk je strašne dźiwje zwěrjo. To dyrbjeli wobkedźbować“, podšmórny referentka Rěčičanskeho kontaktneho běrowa „Wjelki w Sakskej“ Jana Endel na wčerawšim­ posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND