Třěleja nětko wjace dźiwich swini

srjeda, 24. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W Němskej dotal pady afriskeje swinjaceje mrětwy znate njejsu. Tuž njejsu tež w Budyskim wokrjesu žane wobmjezowanja přikazane. To rěka, zo njetrjebaja ludźo swoje psy za powjaz wodźić.

Budyšin (SN/mwe). Kaž Budyski krajnoradny zarjad na naprašowanje SN wobkrući, njetrjebaja so tudyši wobydlerjo tuchwilu starosćić, zo jich afriska swi­njaca mrětwa (ASP) dosćehnje. Wšako za čłowjeka, psy a kóčki strach natyknjenja njewobsteji. Zo pak móže so chorosć mjez dźiwimi swinjemi jara spěšnje wupřestrěć, njeje žane potajnstwo. Wot toho potrjechene móhli tež domjace swinje być, kotrež bychu hladarjo w padźe ASP po tysacach morić dyrbjeli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND