Wobjězdka najwjetši problem

srjeda, 24. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Křižowanišćo při Radworskim kěrchowje chcedźa w přichodnym času přetwarić, zo by so wobchadne połoženje polěpšiło. Twarske dźěła traja dwě lěće a budu z wulkimi haćenjemi a wobchadnymi změnami zwjazane.  Foto: Werner Müller Křižowanišćo při Radworskim kěrchowje chcedźa w přichodnym času přetwarić, zo by so wobchadne połoženje polěpšiło. Twarske dźěła traja dwě lěće a budu z wulkimi haćenjemi a wobchadnymi změnami zwjazane. Foto: Werner Müller

Hdyž dyrbja do posedźenja Radworskeje gmejnskeje rady přidatne stólčki přinjesć, je jasne, zo chcedźa naležnosć wobjednawać, kotraž mnohich woby­dlerjow zajimuje.

Radwor (SN/MkWj). Tema, kotraž jenož Radworčanow njezaběra, jewješe so wčera wječor skerje na kóncu dnjoweho porjada: wutwar křižowanišća při Radworskim kěrchowje. Hnydom pjeć dróhow tam na so trjechi – puć na Radworsku nawjes runje tak kaž dróhi do Łupoje, Kamjeneje, Lutobča a Boranec. Hižo dlěje wo tym rozmysluja, tónle strašny dypk přetwarić a wobchadne połoženje polěpšić. Nětko dyrbi wšitko jara spěšnje hić. Sakski krajny zarjad za dróhotwar a wobchad je gmejnje připowědźił, zo móže přetwarjeć započeć a zo projekt z 90 procentami spěchuje. Za to pak dyrbjachu radźićeljo dojednanje ze wšitkimi wobdźělenymi wotzamknyć: z krajom, z krajnoradnym zarjadom a nic naposledk ze zaměrowym zwjazkom za wopłóčki. Hižo w februaru chcedźa twarske dźěła wupisać a potom spěšnje započeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND