Wubědźowanje chce gmejny za přichod zmužić

štwórtk, 25. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Architekt Gilles Bultel, Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU), gmejnski radźićel Silvio Reineke a chronist Helmut Schippel (prědku wotlěwa) přijachu wčera na Zelenym tydźenju w Berlinje myto „Jadriwa wjes“.  Foto: Andreas Kirschke Architekt Gilles Bultel, Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU), gmejnski radźićel Silvio Reineke a chronist Helmut Schippel (prědku wotlěwa) přijachu wčera na Zelenym tydźenju w Berlinje myto „Jadriwa wjes“. Foto: Andreas Kirschke

Berlin/Njebjelčicy (AK/SN). Z dalokowidnosću a kreatiwitu so gmejnje Njebjelčicy radźi wobydlerjow dźeržeć. Tole po­twjerdźi dr. Juliane Rumpf, předsydka agrarsocialneje towaršnosće, wčera na Zelenym tydźenju w lawdaciji. Tohodla su gmejnu w zwjazkowym wubědźowanju „Jadriwa wjes“ 2017 wuznamjenili. Dr. Rumpf přepoda wčera w Berlinje zhromadnje z dr. Hermannom Onko Aeikensom, statnym sekretarom w zwjazkowym ministerstwje za zežiwjenje a ratarstwo, pjeć dobyćerjam – jim tež Njebjel­čicy přisłušeja – a dalšim pjećom z wo­sebitym mytom wopismo a pjenježny šek zwjazkoweho ministerstwa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND