Wjace wužiwarjow zapisanych

štwórtk, 01. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Biblioteki z elektroniskim wupožčowanjom bilancuja lěto 2017

Kamjenc (SN/MWj). Štóž měni, zo budu biblioteki medialneje změny dla bórze njetrjebawše, móhł so přez wopyt jednoho ze 14 zarjadnišćow, kotrež w hornjołužiskim zwjazku „Onleihe“ hromadźe dźěłaja, wo napřećiwku přeswědčić dać. Mjeztym pjeć lět wobstejacy zwjazk wobydlerjam w Budyšinje, Biskopicach, Ha­brachćicach,­ Zhorjelcu, Wojerecach, Kamjencu, Lubiju, Niskej, Ottendorfje-Okrilli, Radebergu, Radebeulu, Rózborku, Běłej Wodźe a Žitawje zmóžnja, biblioteku mobilnje wodnjo a w nocy „wopytać“. Loni bu tónle poskitk 17 235 razow wužiwany, bilancuje nawodnica Kamjenskeje měšćanskeje biblioteki Marion Kutter. Na te wašnje su 89 485 medijow elektronisce wupožčili, štož je nimale 20 000 wjace hač lěto do toho. Wjace hač tysac nowych wužiwarjow je so w lěće 2017 za online-wupožčowanje zapisało. Najwoblubowaniše běchu kriminalne romany Sebastiana Fitzeka­ a Karin Slaughter kaž tež žonjace romany Lucindy Riley a Charlotty Link.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND