Zhromadnje štomiki palili

póndźela, 05. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Dypkownje po skónčenju hodowneho časa su wčera w Chrósćicach pod dohladom wohnjowych wobornikow božodźěsćowe štomiki palili.  Foto: Alfons Handrik Dypkownje po skónčenju hodowneho časa su wčera w Chrósćicach pod dohladom wohnjowych wobornikow božodźěsćowe štomiki palili. Foto: Alfons Handrik

Chrósćicy (aha/SN). Mjeztym wosmy raz su wčera, njedźelu, w Chrósćicach zhromadnje božodźěsćowe štomy palili. Zamołwitosć za přiwabliwy podawk bě znowa přewzała z dwaceći kameradow wobstejaca wjesna wohnjowa wobora pod nawodom Swena Młynka.

W Chrósćicach je nimale 150 domjacnosćow, a něhdźe třećina z nich je swój štomik za spalenje přewostajiła. K tomu přińdźe hišće wulki wěnc, z kotrymž so wjesne towarstwo Domizna w hodownym času wo wotpowědny flair wosrjedź wsy staraše. Měrćin Jakšt, mjeztym sydom lět nawoda Chróšćanskich gmejnskich woborow, ke kotrymž nimo Chróšćanskeje tež Nukničanska a Hórčanska słušatej, hódnoćeše, zo je termin do dźěłoweje­ protyčki wobory zapisany, a chwaleše sej disciplinowanu angažowanosć kameradow, zo tež dalše trěbne dźěła přihotuja a zaručeja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND