Zajimcow zaměrnje wukubłać

srjeda, 07. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Zo ma so wukubłanje w Njebjelčanskej socialnej dźěłarni na potrjeby praksy orientować, běštaj sej wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) a Torsten Schmalfuss z Połčničanskeje wulkokuchnje La Ola (wotprawa) přezjednaj.  Foto: Jan Kral Zo ma so wukubłanje w Njebjelčanskej socialnej dźěłarni na potrjeby praksy orientować, běštaj sej wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) a Torsten Schmalfuss z Połčničanskeje wulkokuchnje La Ola (wotprawa) přezjednaj. Foto: Jan Kral

Do socialneje dźěłarnje w Njebjelčicach ma nowe žiwjenje zaćahnyć

Njebjelčicy (JK/SN). Wjetši zajim ze stron dźěłodawarjow bě Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) za wčera wotměte wuradźowanje k wožiwjenju Njebjelčanskeje socialneje dźěłarnje wočakował. Wšako dźe w tym zwisku tež wo to, předewzaćam wokoliny sposrědkować trěbne dźěłowe mocy a motiwowanych sobudźěłaćerjow. Jara spokojom wón porno tomu bě, što stej přichodnej móžnej zamołwitej towaršnosći za wukubłanje a kubłanje předstajiłoj. Nimo Kamjenskeje kubłanskeje towaršnosće KaBi je tež Zhorjelski kubłanski a wukubłanski centrum DPFA chutny zajim na sobu­dźěle w Njebjelčicach signalizował. To wobkrući wčera wotrjadnica DPFA zajimcam. Zdobom rozłoži wona program, kak chcetej kubłanskej towaršnosći přichodnje w Njebjelčicach postupować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND