Samo torta ze žonopa była

póndźela, 12. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Za předawanskim blidom žonopoweho wobchoda poskića Bärbel Hübner njeli čomne družiny žonopa.  Foto: Uwe Menschner Za předawanskim blidom žonopoweho wobchoda poskića Bärbel Hübner njeli čomne družiny žonopa. Foto: Uwe Menschner

W sprjewinym měsće je tele dny žonopowy wobchod swoje dźesaćlětne wobstaće swjećił. Tež po tak dołhim času mějićelej přeco hišće z nowymi idejemi překwapjataj.

Budyšin (UM/SN). Budyšin a žonop słušatej prosće hromadźe. Nic jenož, dokelž jón kóžde lěto tysacy nakładnych awtow z Małowjelkowskeho zawoda Develey do cyłeje Němskeje woža. Tež w měsće samym móžeš so na slědy žonopa podać. Hižo dźesać lět wjedźetaj Budyšanaj Falk Lorenz a Manfred Lüdtke na Mjasowych wikach žonopowy wobchod z manufakturu a muzejom. To je dobra adresa wšitkim, kotřiž žonop jenož w kuchni njewužiwaja, ale chcedźa tež něšto wo jeho stawiznach, přitomnosći a přichodźe wědźeć. A tych je wjele. „Loni mějachmy 78 000 wopytowarjow. Za mały priwatny muzej kaž naš je to šwarna ličba“, wjeseli so Manfred Lüdtke.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND