Nowe ideje za pohrjebnišća

štwórtk, 15. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna prócuje so wo spěchowanske pjenjezy a zaruča swójski podźěl

Slepo (AK/SN). Pohrjebnišća w Slepom, Rownom a Mułkecach chce Slepjanska gmejna porjeńšić a jim nowy wonkowny wobraz spožčić. Tomu je so tamniša gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wuznała a za to dwě twarskej naprawje jednohłósnje schwaliła. „W Slepom dźe wo to, wobhrodźenje ponowić“, rjekny nawodnica hłowneho zarjada Marion Mudrina. „Stary groćany płót ma so zhubić, žiwy płót zwutorhać a cyły teren z wjetšimi swobodnymi městnami wuhotować.“ To ma dohromady ně­hdźe 100 000 eurow płaćić. Za projekt prócuje so gmejna wo 80procentowske spěchowanje z programa ILE we łužiskej jězorinje. Ze swójskeje kasy ma něhdźe 20 000 eurow přidać. Twarsku naprawu pak da jenož potom přewjesć, dóstanje-li za nju spěchowanske pjenjezy. Tak steji to w rozšěrjenym naćisku k wobzamknjenju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND