Krótkopowěsće (20.02.18)

wutora, 20. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Podpěruja koncerny

Drježdźany. Sakska podpěruje skóržbu energijowych koncernow před sudnistwom Europskeje unije přećiwo krućišim hraničnym hódnotam za brunicowe milinarnje. Kaž statna kenclija w Drježdźanach wčera zdźěli, wobzamknjenje EU wo nowych hódnotach, kotrež maja wot lěta 2021 płaćić, po měnjenju skóržbnikow standardy techniki daloko přesahuje. Koncerny njemóža je dodźeržeć.

Mužojo so skerje tłóča

Budyšin. Žony su nastupajo profylaksu zubow mnohim z přikładom. Mužojo so před tym časćišo tłóča. To zwěsći Budyska wotnožka překupskeje chorobneje kasy KKH. Přiwšěm ličba tych, kotřiž so lětnje na profylaksy wobdźěleja, přiběra. W lěće 2016 je 61 procentow zawěsćenych KKH poskitk zubneje kontrole wužiwało. To je dźesać procentow wjac hač lěto do toho.

Nowy šeflěkar maltezow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND