Žadny wopyt w pěstowarni

srjeda, 21. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdyši sakski ministerski prezident prof. dr. Georg Milbradt (naprawo) je póndźelu mjez druhim pěstowarnju w Pančicach-Kukowje wopytał.  Foto:  Feliks Haza Něhdyši sakski ministerski prezident prof. dr. Georg Milbradt (naprawo) je póndźelu mjez druhim pěstowarnju w Pančicach-Kukowje wopytał. Foto: Feliks Haza

Něhdyši sakski ministerski prezident so tež z wobydlerjemi rozmołwjał

Miłoćicy (SN/mwe). Z wjeselom móžachu póndźelu popołdnju w Miłočanskim Křesćansko-socialnym kubłanskim skutku (CSB), w Sakskim wjesnym kuratoriju (SLK) kaž tež w towarstwje Dowol na wsy něhdyšeho sakskeho ministerskeho prezidenta prof. dr. Geor­ga Milbradta witać. Jeho přewodźeše, kaž kóždolětnje na tajkim pućowanju po wólbnym wokrjesu, serbski zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (wobaj CDU).

Georg Milbradt je z klóštrom Marijinej hwězdu wusko zwjazany, wšako bě wón jedyn z hłownych iniciatorow 1. sakskeje krajneje wustajency 1998. Tuž so poli­tikar na wusłužbje wězo zajimuje, što so dźensa w tym teritoriju wotměwa, hdźež bě wón swój čas tež derje a konstruktiwnje ze Serbami hromadźe dźěłał a je so samo z jich maćeršćinu zaběrał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND