Łužica w dojutrownym času

štwórtk, 22. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Roberto Krawc přihotuje witrinu za wustajeńcu debjenych jejkow we wobłuku 27. jut row nych wikow w Budyšinje. Zarjadowace towarstwo, Spěchowanski kruh za serb sku ludowu kulturu, wočakuje wulki nawal zajimcow. Foto: SN/Maćij Bulank Roberto Krawc přihotuje witrinu za wustajeńcu debjenych jejkow we wobłuku 27. jut row nych wikow w Budyšinje. Zarjadowace towarstwo, Spěchowanski kruh za serb sku ludowu kulturu, wočakuje wulki nawal zajimcow. Foto: SN/Maćij Bulank

W póstnym času wuhotuja wšelacy orga­nizatorojo jutrowne wiki po cyłej Łužicy. W srjedźišću steja na nich serbske nałožki a tak zdobom w roz­dźěl­nych tradicionalnych technikach debjene jejka. Zazběh budu kónctydźenske jutrowne wiki w Budyšinje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND