We wěrje po wšěm swěće zjednoćeni

wutora, 27. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Dorothea Gade we Wojerecach swětowy dźeń modlenja sobu přihotuje a pokazuje za to temowy plakat.  Foto: Andreas Kirschke Dorothea Gade we Wojerecach swětowy dźeń modlenja sobu přihotuje a pokazuje za to temowy plakat. Foto: Andreas Kirschke

Swětowy dźeń modlenja 2018 wěnuja tež we Wojerecach temowemu krajej Surinamej.

Wojerecy (AK/SN). We Wojerowskim Luthe­rowym domje wotměja pjatk wo­sebitu Božu słužbu: ekumeniske hłowne kemše składnostnje swětoweho dnja modlenja. Čłonka ewangelskeje wosady Wojerecy-nowe město Dorothea Gade z dalšimi žonami ze swojeje wosady, Woje­rowskeje Janskeje wosady, katolskeje wosady města kaž tež Zhromadźenstwa krajneje cyrkwje a wosady adwen­tistow dźeń modlenja we Wojerecach přihotuje. We wjac hač 170 krajach swěta pjatk tajke wosebite kemše swjeća. „Smy najwjetše ekumeniske bazowe hibanje křesćanow na swěće“, Gade rozłožuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND