Wustawki aktualizowane

pjatk, 02. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Žane jednotne rjadowanje, kak pohrjebnišća a ćěłownje wužiwać

Malešecy (CS/SN). Swoje wustawki za pohrjebnišća na teritoriju gmejny je ­Malešanska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju aktualizowała. Dokelž běchu popłatki za rowy w lěće 2003 posledni raz postajili, dyrbjachu je nětko aktualnym wobstejnosćam přiměrić. Zdźěla je samo podwojichu, zo bychu znajmjeńša wudawki za reparatury a inwesticije zarunane byli. Radźićeljo njejsu pak jenož wo wysokosći popłatkow diskutowali. Runje tak woni porokowachu, zo njeje žanoho jednotneho rjadowanja za to, wužiwać wšelake pohrjebnišća a ćěłownje. Skónčnje dojednachu so na to­, zo měł so do nowych wustawkow wotrězk přiwzać, po kotrymž su nadrobnosće wužiwanja we wjesnych pohrjebnišćowych wustawkach rjadowane. Tomu je dwanaće radźićelow přihłosowało, dwaj běštaj přećiwo tomu a jedyn so ­hłosa wzda.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND