Krótkopowěsće (07.03.18)

srjeda, 07. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Šulske socialne dźěło rozšěrić

Drježdźany. Sakske knježerstwo je wčera změnu spěchowanskich směrnicow „šulske socialne dźěło“ wobzamknyło. Wot 2019 maja so dotal zasadźene srědki na 30,5 mio. eurow podwojić. Docpěć ma so personalna a fachowa kontinuita w poskitkach socialneho dźěła, wosebje na wyšich šulach w zjawnym nošerstwje.

Europscy ministrojo gratuluja

Lipsk. Europska syć za literaturu ze srjedźneje a južneje Europy TRADUKI zmóžnja lětsa 10. króć na Lipšćanskich knižnych wikach zetkanja mjez druhim awtorow, nakładnikow a kritikarjow. K tomu gratuluja 16. měrca zwjazkowy wonkowny minister Sigmar Gabriel (SPD) kaž tež ministrojo za kulturu z Chorwatskeje, Makedonskeje, Montenegra, Rumunskeje a Serbiskeje.

Wabja na ITB za Łužicu

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND