Pomhaja twarcam

srjeda, 07. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Město Kulow podpěruje projekty na wsach

Kulow (AK/SN). W Mučowje, Salowje a Koćinje podpěruje město Kulow twarske předewzaća. Z nimi su so měšćanscy radźićeljo tele dny na swojim posedźenju zaběrali. W Mučowje jedna so wo wob­twarjenski plan „Při jamowej železnicy“. K njemu měještej wodowy zarjad Budyskeho krajnoradneho zarjada a Sakske krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow kritiske přispomnjenja. Te pak móžeše architekturny běrow rozrisać wotwažujo zapodate stejišća.

W Salowje zdźěłuje město wobtwarjenski plan za Cyhelerski puć. „Tam je so nam poradźiło tři twarske ležownosće wutworić“, rozłoži nawoda měšćanskeho twarskeho wotrjada Stephen Rachel. Po jeho słowach je we wsy jara ćežko, twarske ležownosće namakać. Swobodne městna mjez statokami jich wobsedźerjo často njepředadźa, dokelž rezerwuja je za swoje wnučki a prawnučki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND